آن روز با رمز یا حضرت رقیه (سلام الله علیها) به راه افتادیم. خیلی عجیب بود ماشین کنار یک خرابه خاموش شد. به آقا جعفر گفتم: رمز یا رقیه (سلام الله علیها) است و این هم خرابه، حتماشهید پیدا می کنیم. کنار جاده دو شهید پیدا شد و من هم روضه خرابه شام خواندم. گفتم یک شهید دیگر هست، باید پیدا شود. خیلی گشتیم، اثری نبود. خبر رسید که دو پیکر دیگر نیز پیدا شد. به راه افتادیم. وقتی پیکرها را دیدیم، یکی از آنها جسد یک عراقی بود. وجسد دیگر پیگرشهیدفضل الله زمانی  به آقا جعفر گفتم: «رمز ما دختر سه ساله بود سه شهید.      

منبع : هیئت عاشقان راه شهداء |رمزیا رقيه (سلام الله علیها) و سه شهيد کنار خرابه ...
برچسب ها : پیدا ,گفتم ,خرابه ,الله ,سلام ,جعفر گفتم ,الله علیها ,سلام الله