باسلام یادو خاطره 18 تن از شهدای مسجد مصلی تخت فولاد را در آبان ماه گرامی می داریم که تاریخ شهادتشان در این ماه بوده؟ ازجمله 1.شهید حسین خسروی مقدم1361/8/1  2.شهید منوچهرفخری 1359/8/6  3.شهید فتحعلی فتحی 1378/8/8 4. شهید رضا ایازی 1361/8/11  5.شهید علیرضا رشیدی  1361/8/11  6.شهید حسن سیفی 1361/8/11  7.شهید رسول عابدی1361/8/11  8. شهید رضافنائی 1361/8/11  9. شهید مسلم قاسمیان  1362/8/11  10. شهید رضا کریمیان 1361/8/11  11. شهید غلامرضا محمدی 1361/8/11  12. شهیدان محمدعلی ومحمود معتمدی 1361/8/11  14.شهید براتعلی یادگاری 1361/8/11  15. شهید کریم حقیقی 1365/8/13 16. سردار شهید وروحانی مبارز عبدالرزاق نوری صفا 1373/8/15  17. شهید علیرضا کوهستانی 1361/8/19  18. شهید خدابخش جعفری 1364/8/25  که این شهدای عزیز هرکدام به ترتیب که نوشته شد به شهادت رسیده اند که روح همه این دلاوران شاد باشد و انشاالله  بتوانیم راهشان را ادامه دهیم.

منبع : هیئت عاشقان راه شهداء |اسامی شهدای مسجد مصلی تخت فولاد در آبان ماه
برچسب ها : شهید ,شهدای ,شهید علیرضا ,مسجد مصلی ,شهدای مسجد